VETRINE – Vocational Education & Training towards re-inventing apparel procedures

Този проект по програма "Еразъм+" има за цел да намали въздействието на производството на облекло върху околната среда чрез специално разработени модули за професионално образование и обучение. VETRINE осигурява осведоменост за отрицателния екологичен отпечатък на модната индустрия, като в учебните модули се разглежда целият производствен цикъл, включително изборът на материали, дизайнът и шиенето, потреблението на енергия, дистрибуцията и навиците след потреблението, като поправка и рециклиране.

Тригодишният проект VETRINE ще събере на едно място висши училища, училища за професионално образование и обучение и организации на пазара на труда с цел да се установи поток от информация и да се подготви почвата за прилагане на зелени практики в производството на облекло. По-конкретно проектът има следните цели:

  • Определяне на нуждите и потребностите на пазара на труда в сферата на производството на облекло чрез картографиране на текущото състояние на пазара на труда в областта на облеклото и степента на отзивчивост на институциите за професионално образование и обучение,
  • Да се разработят и приложат нови перспективи за обучение, които да дадат възможност на бъдещите дизайнери да прилагат екологични инициативи при производството на продукти за облекло,
  • Да се създадат пътища за сътрудничество между образованието и пазара на труда, като се свържат учащите в професионални учебни заведения с участниците на пазара на труда, за да могат първите да придобият реалистична представа за света на бизнеса,
  • Да се открият нови възможности за учене чрез практически опит и прилагане на предприемачески инициативи,
  • Да се развие чувство за инициативност чрез въвеждане на европейски концепции за предприемачество
  • Да доведе до нова ера в използването на наличните информационни и комуникационни технологии ресурси чрез създаването и пускането на приложението "FashPass",
  • Повишаване на осведомеността на потребителите и заинтересованите страни чрез уебинари и събития.

ПИРИН-ТЕКС участва в качеството си на предприятие-партньор от реалната индустрия.

Повече за проекта може да научите на vetrine.eu, Instagram @vetrine_eu , Facebook и LinkedIN.

Партньори Eurotraining Educational Organization, Kauno Technologijos Universitetas, Chimar (Hellas) Ae, Centro Tecnologico das Industrias Textil e do Vestuario de Portugal, Associacao Textil e Vestuario de Portugal, Nevrokopska Profesionalna Gimnaziya Dimitar Talev, Pirin-Tex Eood, Centro de Estudios Aeg Arroka Sl, Confederacion de la Industria Textil Asociacion, CEDECS-TCBL, Centre Scientifique & Technique del'industrie Textile Belge Asbl, Novel Group Sarl.

Срок Септември 2023 г. - Март 2026 г.