"Пирин-Текс" заедно с още 15 партньори от Германия, Италия, Испания, Гърция, България, Хърватия, Естония и Словакия участва в проекта SiT: устойчивост в TCFL (текстил, облекло, кожа и обувки). Той е част от програмата за финансиране на Еразъм+Алианс за иновации и ще продължи до 31 Януари 2027 г. Проектът се фокусира върху устойчивостта и иновациите в текстилната индустрия, насърчавайки иновациите в образованието, обучението и сектора на текстила, облеклото, кожите и обувките, и по-специално потенциала на зеления преход и разработването на нови модули за обучение в образователните институции за преодоляване на пропуските в екологичните умения.