ПИРИН-ТЕКС е компания, чиято цел е производството на качествени облекла от квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в бранша. Нашият ежедневен стремеж да изпълняваме поръчките си и да обслужваме клиентите си по най-добрият възможен начин, да произвеждаме висококачествено облекло като същевременно поддържаме висок стандарт на колегиалност и професионализъм във всеки аспект, са се превърнали в основни ценности на дружеството.

ПИРИН-ТЕКС е водещ производител на облекло в региона.

Търсим мотивирани хора и специалисти, желаещи дългосрочна професионална реализация. Заплащането в ПИРИН-ТЕКС е сред най-високите в бранша в България. Посредством системата на заплащане, основаваща се на индивидуалната производителност и качество, всеки работник има възможността да подобрява своето възнаграждение.

Кандидатите без квалификация преминават през първоначална обучителна програма, съответстваща на операцията, на която ще работят.

Отворени позиции

Ние от ПИРИН-ТЕКС сме иновативни и амбициозни. Ако и ти си такъв, присъедини се към нас!

 • Крояч

  Основни задължения свързани с настилане и разкрояване на платове и подплата. Работа със специализирано кроялно оборудване – автоматични настилачни машини и кроялни роботи, електрически ножици, банциг.

 • Шивач

  Основни задължения, свързани с ушиване на различни по сложност части на изделие - мъжко/дамско сако, панталон, елек и др., съобразно зададени изисквания и спазване на технологичните правила. Работа с различни тъкани и материали. Определяне на вида на работната операция взависимост от способностите на кандидата. Работа на: шевна машина, шевен автомат, машина за ръчен бод и др.

 • Гладач

  Основни задължения свързани с гладене на дрехи (сака, панталони, елеци и др.) на операции междинно и крайно гладене. В зависимост от вида работна операция работа със специализирана гладачна техника -  ютия, преса за гладене от средно технологично ниво до цялостно автоматично работеща линия „робот” за вертикално гладене на предни части и гръб при саката.  

 • Технолог в шевното производство

  Работа с различни видове тъкани и материали. Работа на шевна машина, шевен автомат и др. Разчитане, дешифриране и анализиране на скици на модели. Изработване на модели на изделия, с уточняване мястото, формата и големината на детайлите.

 • Групов ръководител

  Основни задължения свързани с организиране и управление на  производствената дейност в групата

 • Контрольор качество

  Основни задължения свързани с осъществяване на контрол за спазване и прилагане на стандартите за качество на продукцията и влаганите в нея суровини

 • Инженер технолог, специалност "Технология на облеклото"

  Основни задължения свързани с:  прилагането и спазването на производствената технология и качествени параметри на произвежданите продукти, изготвяне и оформяне на техническа документация, решаване на текущи въпроси относно технологията на производството във връзка с изпълнението на производствените програми и др. специфични за длъжността дейности.

 • Работник, спомагателни шивашки дейности

  Основни задължения свързани с извършването на спомагателни шивашки дейности (ръчна работа - шивален цех, кроялен цех)

 • Работник склад материали

  Основни задължения свързани с  контрол на количеството, качеството и комплектността на постъпващите в склада стоки и материали и съответствието им с придружаващите ги документи (фактура, стокова  или складова разписка)

 • Позиции за студенти

  Предлагаме позиции за стажове и дипломни работи за студенти, както и работни места за учебните/семестриалните ваканции.

продължи към Контакти