Предприятието е дъщерно дружество на „Rollmann & Partner Fashion Management“ GmbH - фирма с близо 100-годишна история в производството на облекло.

Започнала като малка семейна работилница на семейство Ролман в Германия,

компанията постепенно разширява дейността си, за да бъде днес един от най-големите производители на облекло в Европа.

Атмосферата на доверие и сътрудничество между ръководството и служителите, както и отличната комуникация с клиентите, през десетилетията превърнаха компанията в надежден и предпочитан партньор за европейската модна индустрия.

Мисия и визия

Основахме ПИРИН-ТЕКС, за да предложим на нашите международни клиенти оптимално решение в производството на висококачествено облекло. То започва с процеса на разработване на нови продукти и колекции и продължава в серийното производство. За да постигнем това работим непрекъснато за подобряване квалификацията на нашите служители и оптимизиране на производствените и логистичните процеси, с цел гарантиране на най-високи стандарти на качество при максимално кратки срокове за производство. В ПИРИН-ТЕКС ценим и вярваме в нашите служители, клиенти и партньори. Благодарение на тяхното доверие, коректност и кооперативност успяваме да разширяваме обсега на дейността си и да продължаваме да създаваме конкурентноспособни на глобалния пазар продукти. По тази причина ние инвестираме ежегодно в модернизиране на технологиите и подобряване условията на труд.

Нашият стремеж е да развиваме постоянно производството си и да вървим в крак с най - новите изисквания на международните пазари, като същевременно намаляваме въглеродния отпечатък от дейността ни. За това сме си поставили амбициозни цели, за които работим ежедневно:

 • - да сме производител на облекло номер едно в Европа
 • - да сме един от двигателите на иновации и технологичен прогрес в нашия сектор
 • - да превърнем Индустрия 4.0 в реалност в нашето производство
 • - да предоставяме на нашите млади специалисти дългосрочни перспективи и добри условия на работа
 • - да пазим природата, нашите служители и клиенти от всякакви вредни последици от нашата дейност

Нашите компетенции

Нашият най-голям капитал е висококвалифицирания персонал, който с пълна отдаденост и в тясно сътрудничество с нашите клиенти реализира и най-сложните задачи в разработването и серийното производство на облекло. Инженери в различни технически сфери, заедно с опитните ни производствени техници и оператори, осигуряват високото качество и конкурентоспособност на нашата продукция. Специалистите ни по снабдяване, продуктов мениджмънт и обслужване на клиенти са постоянно в тясна връзка с нашите клиенти и доставчици.

Благодарение на всички тях сме развили широк набор от компетенции, които предлагаме съобразно индивидуалните изисквания на нашите клиенти:
 • Изработка на шаблон
 • Разработване на прототипи
 • Изготвяне на търговски мостри
 • Индустриализация на колекции
  • - технически спецификации
  • - разходни норми
 • Пълна проследяемост на производствената история на всяко изделие
 • Гъвкави производствени линии
 • Апретура (пране и багрене)
 • Покупка и управление на материали
 • Производство на единични бройки по индивидуални размери (made-to-measure)
продължи към История